Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1001 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Værestedet Arbeideren - Lavterskeltilbud

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 300.000 til Værestedet Arbeideren (tidl. Villa Hasselbakken) - et lavterskeltilbud for rusavhengige på Hamar.

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal stiftelse med 22 virksomheter på landsbasis, med ca 350 ansatte Stiftelsen ble etablert i 1987 og jobber innen barnevern, rusomsorg, oppfølging psykiatri, utviklingsheddede og rehabilitering. Virksomheten driver nonprofit, og eventuelt overskudd skal alltid føres tilbake til virksomheten.

Værestedet Arbeideren på Hamar (tidl. Villa Hasselbakken) er et tilbud til rusmiddelavhengige fra 18 år og oppover. I utgangspunkter er alle velkommen uansett om de er ruset, i dårlig form, psykisk ustabile el.l., og man ønsker å nå de som ikke greier å nyttegjøre seg av andre tilbud. Værestedet har et tett samarbeid med Hamar kommune om helsetilbud til deltakerne. Virksomheten er en del av Hamartiltakene som består av: Boligtiltaket, BARM Oppfølgingssenter og Hamar Tjenestesentral.

Kirkens Sosialtjeneste takker for tilskudd til prosjektet i både 2006 og 2007. Tiltaket har vist seg å fylle et stort behov og det har vært nødvendig å øke bemanningen. I juli 2007 flyttet virksomheten inn i nye lokaler og skiftet da navn. Tiltaket skal sammen med offentlige og frivillige instanser utgjøre et helhetlig tiltaksapparat for personer med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet, og rekrutterer brukere fra store deler av Hamar regionen.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss