Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9965 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Innkjøp av motor til MOB-båt

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 118.700 til innkjøp av motor til MOB-båt for Statsraa Lehmkuhl

Stiftelsen SS Statsraad Lehmkuhl ble opprettet av Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond” i 1977 med formål å søke seilskipet Statsraad Lehmkuhl bevart for etterslekten og gi en bruksanvendelse i samsvar med skipets tradisjon, herunder maritim yrkesopplæring. S/S Statsraad Lehmkuhl er ett av 3 nasjonale flaggskip og er Norges største og eldste skværriggede seilskip, bygget i Bremerhaven i 1914.

Mens Statsraad Lehmkuhl gjennomførte et omfattende verkstedsopphold, ble den ene MOB-båten skadet – med omfattende skade på motor. Båten lå fortøyd langs kai på verftet, og en bb ponton ble punktert på en utilregnelig måte av en metallgjenstand i kaifronten under overflaten. Dette medførte at skrog og motor ble delvis liggende under vann i flere timer. Etter heving ble motoren ferskvannskjørt, men skadene på motor ble likevel betydelige.

Reparasjonen på motoren fra 2007 vil koste mer enn 50 % av ny, men uten like god driftssikkerhet. Det er derfor besluttet at ny motor må anskaffes for å ha MOB båten klar til seilingssesongen som starter 18. april. Uten 2 intakte MOB båter vil Lehmkuhl ikke kunne legge fra kai.

http://www.lehmkuhl.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss