Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9955 Stiftelsen Lillehammer Museum - Utstyr for digitalisering av fotosamling

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 øremerket utstyr for digitalisering av fotosamlingen på Maihaugen

Maihaugens virksomhet består av friluftsmuseet med bysamling og boligfelt fra 1900-tallet, håndverkssamlingen, utstillinger og kulturhus. Maihaugen ble grunnlagt av Anders Sandvig i 1887.

Stiftelsen Lillehammer museum er et konsolidert museum som er organisert som et konsern med fire avdelinger, Maihaugen, Spesialmuseene Aulestad, Bjerkebæk, Postmuseet og Norges Olympiske museum, Kommunikasjon og Organisasjon og Senter for immateriell kulturarv.

Maihaugen har 90 ansatte, en omsetning på ca. 80 mill.kr. og 200.000 besøkende i året.

Hovedbygningen på Maihaugen er et resultat av en serie byggetrinn. Den eldste delen sto ferdig i 1959 etter at Geir Grung og Sverre Fehn vant en arkitektkonkurranse om museumsbygningen i 1949. På 60-, 70- og 80-tallet ble bygningen utvidet i flere omganger, men den store utvidelsen kom i forbindelse med de Olympiske vinterleker i 1994.

Totalt i samlingen finnes 160.000 gjenstander og 500.000 fotoobjekter. Maihaugen har regionalt ansvar for fotobevaring i Oppland.

Deler av fotosamlingen har blitt digitalisert på et tidspunkt da både kunnskap og utstyr ikke gav tilstrekkelig kvalitet. Maihaugen arbeider derfor med å digitalisere fotosamlingen på nytt og har erfart at spesialutstyr er helt nødvendig for å få god nok kvalitet på digitale filer for langtidsbevaring. Dette er nødvendig for å sikre den fotografiske kulturarven i fremtiden

http://www.maihaugen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss