Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9954 Norsk Folkemuseum - Sikring av utstilling

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikring av utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014

Norsk Folkemuseum ble grunnlagt i 1894 og flyttet til Bygdøy i 1898.

Norsk Folkemuseum og Det Nationalhistoriske Museum på Fredriksborg Slott i Danmark vil i samarbeid med Fondet for dansk-norsk vise en historisk utstilling i anledning grunnlovsjubileet i 2014. Utstillingen ”Norge og et nytt Europa” vil åpne på Norsk Folkemuseum på datoen for Kielfreden, 14. januar 2014, og vil bli vist der frem til medio august. Fra medio september 2014 og ut året vil den bli vist på Fredriksborg Slott.

Utstillingen vil således fokusere noe mindre på hendelsene i Norge i 1814 og mer på nordiske og europeiske utviklingstrekk. Selv om Norge ble løsrevet fra Danmark, gikk inn i union med Sverige og fra 1905 oppnådde full selvstendighet, forble de kulturelle forbindelsene mellom de to landene sterke gjennom hele perioden.

For å presentere bakgrunnen for begivenhetene i 1814 og konsekvensene for Norden, ønsker man å vise gjenstander fra egne samlinger og låne gjenstander fra danske og svenske museer. Dette er unike gjenstander som trenger optimale bevaring og sikringsforhold. Bl. a. ved lån av byster og portretter av sentrale aktører som Napoleon, i tillegg til en rekke gjenstander knyttet til Christian Frederik, både som prins og salvet konge.

For å oppfylle utlånsbetingelser fra samarbeidende museer har Norsk Folkemuseum et stort investeringsbehov til glassmontre, tekstilmontre og alarmer.

http://www.norskfolkemuseum.no/no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss