Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 901 Kristiansand museum - Laboratorieinnredning

Fikk på styremøte 12. feburar 2008 i Stiftelsen Uni kr. 52.450 til laboratorieinnredning for museets nye konserveringsverksted

Vest-Agder-museet IKS er et kulturhistorisk museum organisert som et interkommunalt selskap. Deltakere i selskapet er Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder og består av 7 museer fra Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest.

Vest-Agder-museet har ansatt sin første tekniske konservator på kulturhistorisk materiale og i denne forbindelse vil det gamle preparant-og snekkerverkstedet få en funksjon, rettet mot konserveringsarbeid. Dette vil heve standarden på museets bevaringsmuligheter.

Med støtte fra ABM-utvikling er det under utarbeidelse en samlingsforvaltningsplan for hele Vest-Agder-museet, og integrert i denne er retningslinjer for fremtidig bruk og konservering av alle gjenstandene ved museet.

http://www.vestagdermuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss