Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6032 Grong Bygdamuseum, v/museumsnemnda får økonomisk støtte til flytting av båtbyggerverksted

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Grong bygdemuseum er en lokal samling bygninger på Bergsmoen, og hovedhuset er Bergsmolåna fra 1833 som viser hvordan hovedbygningen på en gård i Grong var innredet og utstyrt på 1800-tallet, med finstue og kjøkken fra forskjellige tider og sykestue. Museet har satt opp bakerhus og smie for å demonstrere gamle mat- og håndverkstradisjoner. I tillegg finnes Ferjemannstua med utstillinger som viser skolestue og skomakerverksted, stabbur og en låve med utstillingsmagasin og mulighet for konserter.

Grong Bygdamuseum eies av Grong kommune og drives uten statstilskudd på dugnad av museumsnemnda som en politisk valgt nemnd. Ingen ansatte. Kommunen er medeier i Museet Midt IKS som har 2 distriktskonservatorer til disposisjon for museumsfaglig veiledning i kommunene, og som vil bistå med gjennomføringen av prosjektet. I tilknytning til nemnda er det også en rekke frivillige som er engasjert i museet og gjenstandsregistrering.

I Sør-Norge er dette med fiske fra båt i lakseelv, også kalt harlingfiske, unikt for Namsen. Namsenbåten er en viktig og autentisk del av historien med laksefiske og dagliglivet langs Namsen fra langt tilbake, som foreløpig ikke er gjort tilgjengelig for allmennheten. Bygging av elvebåter, såkalte Namsenbåter, er en tradisjon som har blitt ivaretatt i regionen i århundrer.

I dag er det få som behersker båtbyggerhåndverket i regionen, og den immaterielle kunnskapen som tradisjonelt har blitt overført fra far til sønn står i fare for å gå tapt.

Grong Bygdamuseum har lenge hatt planer om å kunne ivareta, tilgjengeliggjøre og formidle denne spesielle og unike håndverkstradisjonen. Ved å flytte Alfred Urstads båtbyggerverksted til bygdemuseet, dokumentere dets innhold og formidle dette for publikum, skal man bidra til å skape oppmerksomhet, interesse og engasjement omkring håndverket.

Alfred Urstad (1907-99) var en av de siste aktive båtbyggerne i regionen og bygde flere hundretalls såkalte Urstadbåter i over 50 år. Verkstedet er ikke rørt etter at Alfred Urstad døde i 1999, så alt er intakt av utstyr og maskiner.

Hele bygningen vil bli flyttet til Grong Bygdamuseum, som skal overta bygningen med utstyr, maskiner og alt verktøy. I forbindelse med flyttingen skal båtbyggerverkstedet renoveres. I den forbindelse skal Museet Midt IKS bistå med en bygningsteknisk gjennomgang av båtbyggerverkstedet og vil utarbeide en rapport over restaurerings-behovet. Prosjektets overordnete målsetting er å kunne ivareta, tilgjengelig gjøre og formidle båtbyggertradisjonene langs Namsen. Ved å flytte et båtbyggerverksted til Grong Bygdamuseum, dokumentere dets innhold og formidle dette for publikum, skal man bidra til å skape oppmerksomhet, interesse og engasjement omkring håndverket.

http://varangermuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss