Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6030 Volda Elektriske Mylne AS får økonomisk støtte til rehabilitering av møllesteiner

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Volda Elektriske Mylne AS (Mylnå) ble stiftet 1930, men har røtter tilbake til 1864 og Rotset Guanomylne i Elvadalen nær Volda sentrum. Nåværende møllebygg stod ferdig i 1937. Volda Elektriske Mylne fungerer i dag både som et museum og som en produksjonsbedrift.

Mylnå er i dag den siste bygdemølla som fremdeles driver kommersiell matmel-produksjon på utstyr fra 1930-tallet, utstyr som store steinkverner, platetørker, valsestol og skalmaskin. Nå er møllesteinene i den ene av de tre steinkvernene utslitte og moden for utskifting.

Denne kverna (havrekverna) er fra 1937, og nye møllesteiner har vært ute av handelen i over 50 år. De ser seg derfor nødt til å prøve å støpe nytt slitelag på eksisterende møllesteiner.

Volda Elektriske Mylne ble Èconomusèe-bedrift (Handverkere i arbeid) høsten 2017 som den første i Møre og Romsdal. De har i denne forbindelse lagt bedre til rette for omvising og informasjon om denne sjeldne mølla. Mylna er også innehaver av kvalitetsmerket «Olavsrosa», og vant den landsdekkende prisen; «Årets Miljøbedrift 2018».

I dag blir Mylna brukt til ca. samme produksjon på de gamle maskinene som da de var nye for over 80 år siden, og slik legger de opp til at det skal være videre fremover også.. Etter to dårlige kornhøster har de også funne nye, lokale råvarer som passer godt til de store steinkvernene, nemlig maling av lokalt høstet chagasopp og seljeblad/skudd til helsekost og bakeri. Ellers maler de både fint og grovt mel av de mest vanlige kornslagene. Melet selger de lokalt i egen helsekostbutikk på Mylna, og gjennom dagligvare, helsekost og bakeri.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss