Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6029 Lurøy Kystlag får økonomisk støtte til nytt naust ved Lurøy Kystmuseum

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt

Lurøy Kystlag har bygget og står for driften av Lurøy Kystmuseum. De har som formål å ta vare på gammel kystkultur fra Helgelandskysten, og gjenspeile fisker bondens levesett de siste 100-200 åra. Laget har 32 faste medlemmer.

Lurøy Kystmuseum er et bygg i 3 etasjer med gamle båter, motorer og landbruksutstyr utstilt i 1. etasje, mens mindre husholdningsgjenstander o.l. er utstilt i 2. og 3. etasje. Museet er åpent for guidet omvisning året rundt i forbindelse med lokale arrangementer, samt for besøkende turister, skoleklasser fra Helgelandsregionen og andre interesserte etter avtale. Kystmuseet har de siste årene fått flere større båter i gave og annet utstyr fra gamle dager som det ikke er plass til inne i Kystmuseet. Disse må derfor lagres utendørs inntil videre, noe som gjør restaurasjon og vedlikehold vanskelig og verdiene kan gå tapt. Kystlaget planlegger derfor å bygge et naust med utforming som en gammel fiskehjell ved siden av Kystmuseet.

Her tenkes lagret større båter og landbruksutstyr fra gamle dager for restaurasjon og vedlikehold. Naustet vil bli en del av Kystmuseet, og besøkende vil få omvisning her som en del av omvisningen i Kystmuseet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss