Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3988 Villa Fridheim - Sikring

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 123.578 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Buskerudmuseet er et konsolidert museum stiftelse bestående av 13 avdelinger med til sammen 18 besøks steder, hvorav Villa Fridheim er en av avdelingene.

Villa Fridheim sto ferdig i 1892. Dette var datidens ferdighuselementer, laget i Drammen, fraktet med Krøderbanen opp til Krøderen og videre med båt til Bjørøya.

Villa Fridheim ble bygget av Svend Haug, som hadde en stor trelastforretning i Drammen. Han har hentet mange ideer i det store utland. Innlagt vann og sentralfyring med damp, gjorde dette til et svært moderne hus.
Villa Fridheim og området rundt er i dag fredet.

Hovedgrunnen for å ta vare på huset er først og fremst arkitekturen. Villaen er tegnet av arkitekt Herman Major Backer, som også tegnet gamle Skaugum (som brant), Johannes kirken i Bergen og Norsk Vitenskapsakademi i Oslo.

Villa Fridheims innbruddsalarm er utdatert og har ikke vært i bruk på flere år.
Eierstiftelsen har kjøpt det gamle stabburet som har stått usikret siden overdragelsen og man er opptatt av å sikre verdiene i husene slik at uvedkommende ikke usett kan forvolde skader på de fredede bygningene - både utvendig og inne.

Det har vært uvedkommende inne på kontoret utenom åpningstiden ved flere anledninger. Det har ikke vært tegn på innbrudd ved dører og vinduer, så dette tyder på at det kan være nøkler på avveie.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss