Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3983 Stiftelsen KIM-senteret - Kjøpmannsgata 33 - Brannsikring

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.

Stiftelsen KIM-senteret i Trondheim er nå inne i sitt tjuende driftsår som en privat stiftelse med historikk som en brukerstyrt bedrift, med rehabilitering og attføring av mennesker med psykiske og sammensatte helseutfordringer. Det overordnede målet er at de skal bidra til at deltakerne kommer videre i livet, opplever økt mestring og livskvalitet, og kommer i jobb eller annen aktivitet.

Stiftelsen KIM-senteret har vært eier av brygga i Kjøpmannsgata 33 siden 2004. Kjøpmannsgata er det eldste og mest autentiske bryggemiljøet i Trondheim. Ved siden av Nidarosdomen er bryggene den viktigste severdigheten og et sterkt ikon for Trondheims identitet. Den særpregede arkitekturen har et stort innslag av aldersverdier, med konstruksjoner og bygningsdeler helt tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Bryggemiljøet i Kjøpmannsgata har en viktig historisk funksjon som næringsgate. Som kulturmiljø er det også viktig å ta vare på muligheten til at byens egne innbyggere kan oppleve bryggene på innsiden.

Å eie en verneverdig brygge er et stort ansvar med mange forpliktelser til vedlikehold, og det kreves stadig utbedringer. Det siste året har de av økonomiske årsaker blitt nødt til å avvikle driften i leide lokaler. Måler er nå å få samlet all drift i ett bygg som et aktivitetssenter med variert aktivitetstilbud til de som står utenfor ordinært arbeidsliv. For å kunne gjennomføre dette, må eksisterende brannsprinkleranlegg oppgraderes til dagens krav.

For å kunne etablere og bygge et tilbud i bryggas tredje etasje, må eksisterende ventilasjonsanlegg oppgraderes og utvides. Dagens ventilasjonssystem er ikke stort nok til å kunne benyttes til enda en etasje.


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss