Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3945 Stiftinga Ormelid gård - Nilsa-stovo - Restaurering

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Ormelid gård har lang tradisjon med å bruke bygningene på gården til overnatting. I tillegg til storfamilien var det også arbeidsfolk og fremmedfolk som kom. De skulle over fjellet og trengte overnatting. Denne tradisjonen vil stiftelsen ta opp igjen.

Nilsa-stova har trolig vært flyttet flere ganger og har opprinnelig vært en liten stue for arbeidsfolk på gården. Trolig er stua fra 1800-tallet. Nå står den uten vinduer, dører og gulv. Gården trenger overnattingsplass til både arbeidsfolk og gjester. Arbeidsfolk er håndverkere til ulikt restaureringsarbeid, slått m.m., dugnadsfolk og vertskap.

Bygningen har tidligere vært et «stovehus» og stod fram til 1941 like øst for «Øvstestova». Under krigen hogde de mye ved i Ormelid. Dette kan være medvirkende til at stova ble flyttet inn i tunet i 1941 og fikk endret bruk til vedhus. Bygningen har en samlet grunnflate på ca 21 kvm.

Bygget skal tas helt fra hverandre og settes opp igjen. Alt som er råte skiftes ut med nytt materialet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss