Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3935 Løten Røde Kors Hjelpekorps - ATV til sommerbruk

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Løten Røde Kors Hjelpekorps er en frivillig, humanitær redningsorganisasjon som driver med hjelpe-, rednings- og beredskapsarbeid, hovedsakelig i Løten Kommune. Hjelpekorpset bistår også i aksjoner ellers i fylket og i tilgrensende kommuner i Akershus og Oppland. De er en del av den norske redningstjenesten og den eneste frivillige redningsorganisasjonen i Løten Kommune. Pr. i dag har de 20 ferdig utdannede mannskaper som står på alarmplan for å kunne rykke ut ved ulykker, redningsaksjoner, leteaksjoner eller andre oppdrag, døgnet rundt.

Hjelpekorpset har sin primære oppgave med å drive søks- og redningsoperasjoner etter savnede eller skadde mennesker, samt å bistå myndighetene ved andre hendelser i krise og katastrofe. I 2017 rykket hjelpekorpset eksempelvis ut til 29 leteaksjoner og 46 redningsoppdrag/ambulanseoppdrag utenfor vei.

ATV med god fremkommelighet i utmark, langs stier og veier, vil kunne søke over større områder på kortere tid. En ATV vil for hjelpekorpset ha mange bruksområder. Foruten å være en god ressurs i forbindelse med søksoppdrag, vil den kunne benyttes under sanitetstjenester, i daglig drift, ved skogbranner, redningsoppdrag, i beredskapssammenheng, under kursvirksomhet og ved mange av de andre oppdragene de blir kalt ut til.

For å gi sine mannskaper kunnskaper, pålegger organisasjonen at alle som skal føre ATV i Røde Kors` tjeneste, må gjennomføre 18 timers ATV-kurs.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss