Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3888 Lulesamisk Senter - Bygging av fryserom i museumsmagasin

fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt

Árran Julevsáme Guovdásj – Lulesamisk senter skal sikre og utvikle lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Arran er et fleraktivitetsbygg som inneholder museum, samisk barnehage, samisk bibliotek og duodjeverksted.

Árran Julevsáme Guovdásj – Lulesamisk senter søker med dette Stiftelsen UNI om kr.300.000 til oppgradering av museumsmagasin - bygging av fryse- og kjølerom.
Árran er ett av seks samiske museer som deltar i det store tilbakeføringsprosjektet Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv, et prosjekt som ble igangsatt i 2012 mellom Sametinget og Norsk folkemuseum/Kulturhistorisk museum.

Árran vil få tilbakeført flere hundre nye museumsgjenstander som pr. i dag er en del av den samiske samlingen ved Norsk folkemuseum. For å kunne motta gjenstands-samlingen og bevare den på en god måte for framtiden, må Árrans museumsmagasin oppgraderes gjennom en mindre investering. Det er behov for bygging av fryse- og kjølerom, da det er mange pels- og skinnprodukter som vil bli tilbakeført, og som må oppbevares kaldt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss