Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3786 Eidskog Røde Kors - Utstyr for førstehjelpsopplæring

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 35.230 til ovennevnte prosjekt

http://www.frolandmisjonskirke.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss