Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3785 Norsk Maritimt Museum - avd. i Norsk Folkemuseum - Sikring av båthall

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 3.000.000 til ovennevnte prosjekt

Båthallen på Bygdøynes er på Byantikvaren i Oslos gule liste, og var første trinn i arkitektene Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssens byggeprosjekt ved Norsk Sjøfartsmuseum. Båthallen ble åpnet i 1958 med tradisjonsbåter fra hele kysten. Utstillingene ble supplert i flere omganger. I 2009 ble hallen stengt for publikum.

Kulturrådets vurdering av prosjektet: Båthallen har vært et symbolbygg for Norsk Maritimt Museum. Det markerer starten på museets tilværelse på Bygdøy og har rommet hovedstammen i dets samlinger. I dag bærer bygningene preg av manglende vedlikehold både utvendig og innvendig. Bygningen trekker ned hovedinntrykket av et ellers vitalt museumsområde. Det er vår vurdering at det er behov for at Båthallen rehabiliteres og gjenåpnes med ny utstilling. På den måten kan museet igjen presentere landets kystkultur gjennom båttyper og båttradisjoner. Moderne lyssetting og teknikk for projisering av foto og film på båthallens vegger vil kunne løfte fram båter og gjenstander og skape dramatikk i utstillingene.

Etter at Norsk Maritimt Museum ble konsolidert med Norsk Folkemuseum i 2015, ble gjenåpning av Båthallen en prioritert oppgave. Med en unik båtsamling og andre gjenstander fra Norsk Maritimt Museums samlinger, er målsettingen at utstillingene skal presentere en helhetlig fortelling om kystkultur og båtbygging. De vil bygge på moderne utstillings- og formidlings-teknologi.

Målgrupper er både regionalt publikum, og turister fra inn- og utland. Den nye Båthallen vil gi en presentasjon av norsk dagligliv og identitet knyttet til kyst og hav, noe som kan supplere og komplettere det turistene opplever på Norsk Folkemuseum og de andre museene på Bygdøy.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss