Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3782 Helgeland Museum, avd. Herøy Bygdetun - Rehabilitering av Stornaustet på Herøy (P 3782)


fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til ovennevnte prosjekt

Stornaustet er en del av den historiske prestegården på Herøy som former museumsavdelingen på Herøy. Prestegården, med sine historiske og fredete bygninger, er eid av det lokale historielaget og Helgeland Museum har ansvar for vedlikehold og formidling. Det samarbeides med kirken, som er en del av dette verneverdige bygningsmiljøet, slik at man kan ha et bygdetun på Herøy som er lett tilgjengelig for både turister og den lokale befolkningen. Slik situasjonen er i dag, er Storbåtnaustet, som huser 14 båter og diverse båtredskaper, ikke tilrettelagt for publikum og naustloftet er sperret for publikum. Det er en fare for at naustet kan falle over, og både bygget og innholdet er truet.

Det søkes om støtte til å ta vare på Storbåtnaustet og båtene ved å renovere naustet etter antikvariske prinsipper. Naustet ble bygd i ca. 1870 på Seljeholmen, som en del av et større gårdsanlegg. Naustet ble flyttet til nåværende plassering i 1979 for å inngå som en naturlig del av Herøy bygdesamling. Bygget er bevart tilnærmet i sin opprinnelige stand og representerer en historisk bygning for oppbevaring av større båter brukt til heimfiske, men kanskje mest viktig for sesongfiske i Lofoten. Bygningsdelene bærer preg av gjenbruk, noe som kan bety at selve konstruksjonen er eldre enn naustet.

Båtsamlingen vil bli dokumentert og vurdert, og ved å rette opp Storbåtnaustet vil man skape sikre omgivelser for disse og legge til rette for et nytt formidlingskonsept som innebærer at Storbåtnaustet og båtene blir tilgjengelig for publikum.


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss