Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3781 Stiftelsen D/S Hansteen - Sikkerhetsutstyr

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 220.000 til ovennevnte prosjekt

Seildampskipet Hansteen fra 1866 er et flytende kulturminne med en helt unik historie, bygget i overgangen mellom seil og damp. DS Hansteen er etter det man vet det siste seildampskipet i verden som fortsatt er i drift.

Skipet eies av Stiftelsen DS Hansteen, men driftes i det daglige av Trondhjems Sjøfartsmuseum. I 30 år var SDS Hansteen i bruk som forskningsskip. Resultatene av oppmålingene ble brukt til å utarbeide nye sjøkart. Disse kartene vakte internasjonal oppmerksomhet og fikk gullmedalje og diplom på verdensutstillingen i Paris i 1875.

I 1898 ble skipet solgt til Innherred Forenede Dampskibsselskab i Steinkjær, som tok det i bruk til passasjerfart mellom Steinkjær og Trondheim. Året etter ble Hansteen ombygd til brønnbåt med passasjerfasiliteter, men solgt videre til Helgelandske Dampskipsselskab i Sandnessjøen. Med nytt navn, Haarek, ble skipet satt i rute på Helgelandskysten. I 1915-1916 ble Haarek ombygd ved Baklandets Mek. Verksted i Trondheim og tildelt ny rute mellom Sandnessjøen og Træna. Selskapets investeringer i Haarek må ha vært vellykkede, for fartøyet beholdt samme rute helt til 1950. Da var tiden som passasjerskip over, og Haarek ble solgt til Florø Pakkergruppe og tatt i bruk som losjiskip for Florøs mange sesongarbeidere under sildefiskeriene.

Oslo Indremisjon overtok eierskapet i 1962 og brukte skipet som bolig, med 57 sengeplasser, for hovedstadens herbergister. Det tidligere forskningsskipet ble liggende slik i Akerselva frem til 1978, da det etter planen skulle senkes. Hansteen ble imidlertid reddet i siste øyeblikk, da privatpersoner med Olaf T. Engvig i spissen, tok initiativ til bevaring og restaurering.

Stiftelsen DS Hansteen ble opprettet i desember 1986 med hovedsete i Trondheim og til formål å få det tidligere forskningsskipet SDS Hansteen bevart for etterslekten.

Fartøyet har ikke vært i drift i en treårsperiode, som særlig har ført til et etterslep på sikkerhetsutstyret. Dette må nå fornyes og oppgraderes.

https://mist.museum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss