Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3452 Rissa kommune og bryggeeiere - Brannsikring av Råkvåg bryggerekke (P 3452)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt

I tettstedet Råkvåg i Rissa kommune finnes den største samlingen av sildebrygger utenfor byer i Norge. Rekka består av 11 store brygger som dateres tilbake til 1800-tallet med enkelte elementer helt tilbake til 1600/1700-tallet. Bryggene er et av flaggskipene innen kultur- og reiseliv i Rissa kommune. I 2016 kom Råkvåg brygge-rekke på listen til Riksantikvaren for verneverdig tett trehusbebyggelse. Bryggene er også regulert som bevaringsverdig.

I nærheten av bryggene ligger det også annen gammel trehusbebyggelse fra samme tidsrom, deriblant boligbebyggelse. Da bryggene ble oppført var det helt andre krav til brannsikkerhet, og bryggene bærer fremdeles preg av dette sikkerhetsmessig. Tettheten gjør at en brann i en av bryggene fort kan bli en større områdebrann på grunn av hurtig spredning.

En god brannsikring av bryggerekka omfatter både strukturelle tiltak, som kommunen har ansvar for, og tiltak innomhus som hver bryggeeier har ansvar for. Derfor har Rissa kommune tatt en koordinerende rolle med tanke på en helhetlig sikring av området og bryggene.

http://www.raakvaag.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss