Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3438 Drammens Seilforening - Brann- og sikkerhetstiltak ved Rødtangen Tollsted / Seilkroa på Rødtangen
(P 3438)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 275.000 til ovennevnte prosjekt

Drammens Seilforening er eier av gamle «Rødtangen Tollstasjon», nå kalt Seilkroa på Rødtangen i Hurum kommune.

Eiendommen består av hovedhus og to frittliggende bygg, som i dag er utedo og låve. Hovedhuset er bygd i 1828 og har bevaringsstatus fra Hurum kommune, registrert på kommunens A-liste og SEFRAK-registrert.

Bygget blir brukt som forsamlingslokale for medlemmene i seilforeningen, og junior-avdelingen benytter bygget fast fra april til oktober. Store deler også til overnatting i forbindelse med helgetreninger. Foreningen arrangeres treningsleirer, sommerskoler og seilcuper hvor også barn og ungdommer fra andre seilforeninger deltar og overnatter i bygget.

Pr i dag er det sovende nattevakter i bygget ved arrangementer hvor barn og ungdom overnatter i 2. etasje. Dette er en situasjon som ikke er god nok, og det må gjennomføres tiltak for å bedre situasjonen. Bygget er som vist til, bevaringsverdig, og det er ikke etablert rømningsveier utover vinduer.

Det ønskelig å installere automatisk brannvarslingssystem for tidlig varsling. Alarmanlegget er pålagt i et særskilt brannobjekt, men er en stor kostnad for en mindre seilforening. Bygningen har bevaringsstatus, og Seilforeningen er bevisst på at rømningsveiene må etableres i forståelse med vernemyndighetene.

http://www.dsf.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss