Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3437 HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 - Skifte av kledning på vestveggen på Bygning 11 på Odderøya (P 3437)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788 holder til i Bygning 11 med sine daglige aktiviteter. Huset er en av de 2 opprinnelige bygningene til ”Det Kgl Quarantaine-Lasaræth for Kongerigerne Danmark-Norge samt Hertugdømmerne Slesvig-Holsten”. Huset ble bygget ferdig i 1804, og er vernet av byens myndigheter etter vurdering gjort av Riksantikvaren og Byantikvaren.

Ved rehabilitering av nordre vegg i fjor ble det konstatert at vestveggen, med vinduer og dører, er i meget dårlig forfatning, og må også skiftes så snart det lar seg gjøre.

http://www.laug1788.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss