Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3384 Dramatikkens hus - HMS og brannsikring (P 3384)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 126.650 til ovennevnte prosjekt

Dramatikkens hus er en selveiet alminnelig stiftelse som har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk dramatikk og er fagarena og møteplass for et bredt spekter av scenekunstnere.

Dramatikkens hus holder til i et gammelt industribygg i Tøyenbekken 34 på Grønland i Oslo. Dette er et industrianlegg fra midten av 1800-tallet. Her lå hovedanlegget til industripioneren S. H. Lundh, født 1830, død 1921. Han utmerket seg særlig med utviklingen av landbruksmaskiner, men også fyrtårn, lydbøyer og tåkelurer ble produsert ved anlegget i Tøyenbekken. Den eldste delen av dagens anlegg ser ut til å være smiebygningen, som nå huser baren Oslo Mekaniske Verksted. Anlegget kan være eldre, men er senere bygget på og integrert i anlegget.

På 1980-tallet ble bygget brukt til lokaler for et bilutleiefirma, men var i svært dårlig stand og med jordgulv i størstedelen av arealene. Bygget ble reddet fra riving i 1985, da «Det Åpne Teater» fikk en leieavtale med daværende gårdeier. I 1994 fikk stiftelsen «Det Åpne Teater» kjøpe bygget, etter å ha utført omfattende rehabilitering innvendig. Det Åpne Teater skiftet i 2009 navn til Dramatikkens hus.

I dag er Tøyenbekken 34 regulert til spesialområde bevaring fra 2004. Byantikvaren presiserer at bygget har et karakteristisk utseende med såkalte ”pølsefuger” av kalkmørtel i murverket, som utgjør en viktig del av fasadeuttrykket, og sink i renner, nedløp og beslag i tråd med det industrieltfunksjonelle preget.

http://www.dramatikkenshus.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss