Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3331 Museene i Sør-Trøndelag, avd. Kystmuseet - Reparasjoner på Shetlandsskøyta Vita (P 3331)


fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 96.000 til ovennevnte prosjekt

Kystmuseet er en avdeling under Museene i Sør-Trøndelag, MIST. Museet har i MIST et hovedansvar for kystkultur etter 1920, sjøfartshistorien i regionen og havbruksnæringen nasjonalt. Kystmuseet forvalter to vernede fartøy, Vita og Hansteen.

Shetlandsskøyta Vita har siden 1992 vært i museets eie. Samme år ble fartøyet skrevet inn på riksantikvarens fartøyvernliste og erklært verneverdig.

MS Vita ble bygd som krysser ved Lindstøl Skips- og Båtbyggeri A/S ved Risør i 1939 for Lorentz Knudsen m.fl. Under krigen deltok hun i den allierte trafikken mellom Shetland og Norge. Etter åtte turer ble hun tatt av tyskerne i 1941 og de tok fartøyet i bruk. Båten har dermed tjent både alliert og tysk side under krigen. Etter krigen ble Vita levert tilbake til sine eiere og brukt i Nordsjøfisket.

I 1990 ble båten vedtatt kondemnert. Det var et stort engasjement rundt Vita og hennes historie og man lyktes å få Vita unntatt kondemneringsordningen. I 1992 ble fartøyet gitt til Hitra Bygdesamling, senere Kystmuseet.

Bunnventilen på Shetlandsskøyta Vita sviktet i februar 2017. Dette førte til reparasjoner på både motor og gjennomgående rør/installasjoner. Kystmuseet fikk berget fartøyet.

http://www.kystmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss