Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3324 Kjerringøy handelssted - Restaurering av tapet og interiør i hovedhuset på Kjerringøy

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Kjerringøy handelssted er et godt bevart fredet kulturminne på Kjerringøy. Handelsstedet består av forskjellige typer bygninger som gjenspeiler handelsstedets tilknytning til fiskerinæringen i Nordland i gamle dager. Handelsstedet må sies å være en spydspiss i formidling av Nordlands kyst-, handels- og fiskerihistorie. Hovedhuset er handelstedets viktigste bygning.

Stiftelsen Nordlandsmuseet startet i 2015 et omfattende restaureringsarbeid på interiør og tapeter i Hovedhuset. Restaureringsarbeidene vil sikre bevaring av den sjeldne og verdifulle tapeten.

Videre er det startet på arbeidet med å utbedre skader i interiørene som dels skyldes elde og dels utfall av 1960-årenes museale restaureringsarbeider i hovedbygningen.
Restaureringsarbeidet blir for en stor del utført av bachelor og masterstudenter fra universitetene i Erfurt og Stuttgart i et samarbeid med lokale håndverkere.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss