Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3317 Bryn KFUK – KFUM - Rehabilitering av taket på speiderhuset Breidablikk

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Bryn KFUK - KFUM ble stiftet i 1896 og består i dag av omlag 120 speidere i alderen 6 år og oppover. To ganger i uken er det høy aktivitet på speiderhuset, Høyenhall (Breidablikk). Speiderhuset er, og har i snart 90 år vært, en viktig del av lokalmiljøet.

Speiderne lærer både samarbeid og selvstendighet gjennom praktisk arbeid på møter og turer. Eksempler på aktiviteter er skøyter, skogstur, geocaching, førstehjelpskurs, innendørs OL, kjøkkenmøte og sommerleir. Det satses på ungt lederskap og man får prøve seg som leder allerede fra 13-14 årsalderen. Alt arbeid for speideren er basert på frivillig innsats.

Det er nå behov for å rehabilitere taket på Breidablikk. Det er et ønske å rehabilitere i tråd med det originale preget.

Breidablikk ble bygget i 1927 med innsamlede midler, og er i alle år vedlikeholdt og drevet ved hjelp av dugnad og frivillig innsats. Huset er nå 90 år og det er et stort behov for å rehabilitere taket for å forebygge blant annet vann- og råteskader.

Breidablikk står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg og Byantikvaren uttaler bl.a.: Formålet med bevaring er å ta vare på et svært godt bevart speiderhus. Bygningen framstår som uendret og har derfor meget høy kulturhistorisk, samfunnshistorisk og arkitektonisk verdi. I den senere tid har Byantikvaren gjennomført en større vurdering av ulike kulturminnekategorier med tanke på å identifisere kulturminner av nasjonal verdi, altså bygninger og bygningsmiljøer som kan være aktuelle for fredning i medhold av kulturminneloven. I dette arbeidet har «Breidablikk» blitt pekt ut på grunn av anleggets høye kulturminneverdier.

http://www.kistefos.museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss