Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3295 Stiftelsen Bortistu Neby - Rehabilitering av hovedbygningen på Bortistu Neby

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt

Bortistu Neby ligger ved innkjøringen til Tynset sentrum, på et intakt firkanttun som er et av få gjenværende slike tun i Tynset. Det er også en gammel barfrøstue på tunet. Denne ble fredet av Riksantikvaren i 1923. Det er kun to fredede objekter i hele Tynset kommune. Tunet består også av en gammel låve/ fjøs med en betydelig steinmur som er restaurert i senere tid.

Den aktuelle bygningen er hovedbygning på tunet. Den er viktig for bevaring av opplevelsen av tunet og benyttes nå til kafe og brukskunst. Kulturskolen benytter også anlegget, og det er ulike arrangementer med lokale musikere og kunstnere som har blitt svært populært og et viktig tilskudd til kulturlivet på Tynset.

Huset har vært bebodd av kunstnerne, Magne Holter og Kjellaug Haugen Holter. De overdro gårdstunet til Tynset kommune og en stiftelse ble deretter opprettet i 1998.
Bygningene ligger fint til ved Glommas bredd, ved tettstedet Neby. Dette var det opprinnelige handelssenteret på Tynset frem til jernbanen ble bygget og tettstedet flyttet til østsiden av Glomma. Det jobbes for å gjenoppbygge den gamle brua over Glomma til Neby, som vil gjøre området enda mer populært for besøkende og turgåere i området.

Beboerne de siste 100 årene har gjort lite endringer på bygningene på gården. De fremstår derfor i sin opprinnelig form, og har dermed store kulturminnefaglige kvaliteter.

Hovedbygningen preges av omfattende mangel på vedlikehold. Gulvet er svært glissent og dårlig. Stua er trekkfull og trenger mye oppvarming for å kunne benyttes til helårsbruk. Under stua er det en jordkjeller der jord har rast ned. Denne må settes i stand når gulvet restaureres. Enkelte vinduer er blitt skiftet ut, men halvparten er gamle og utette. Vinduene trenger også restaurering.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss