Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2873 Bergen og Hordaland Turlag - Sikringshytte til Skålatårnet

fikk på styremøte 6.juni 2016 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til sikringshytte for Skålatårnet

Bergen og Hordaland Turlag er den største friluftslivsorganisasjonen på Vestlandet med over 27 000 medlemmer og 43 årsverk i frivillig arbeid. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890 og er knyttet til Den Norske Turistforening (DNT). Bergen og Hordaland Turlag er en ideell organisasjon og drives økonomisk av medlemskontingenter og inntekter fra drift av hytter, samt aktiviteter for folk i alle aldre. Formålet med organisasjonen er å legge til rette for et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv.

Skålatårnet ligger på toppen av fjellet Skåla (1848 moh.) i Stryn kommune. Tårnet sto ferdig i 1891. Initiativtaker til oppføringen var distriktslege doktor Kloumann. Bygget skulle tjene som sanatorium for tuberkuløse pasienter. Kloumann døde i 1892 og det ble derfor aldri sanatoriedrift i tårnet. På den tida var Turistforeningen for Bergens by og stift et naturlig valg når en skulle finne en eier som hadde økonomi og vilje til å ta vare på tårnet.

Bergen og Hordaland Turlag har fortsatt ansvaret for vedlikehold og drift av Skålatårnet, med god hjelp fra dugnadsfolk i Loen. Skålatårnet Turisthytte er en selvbetjent hytte der folk må ordne seg selv. Skålatårnet har høy verdi som kulturminne. Tårnet er bygget i stein, på en spesiell plass i en spesiell utforming.

Bygget har høy lokal verdi, men også høy regional verdi. Det er sammen med Selje Kloster det mest kjente bygget i Sogn og Fjordane.

https://www.bergenoghordalandturlag.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss