Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2816 Stiftinga Jærmuseet - Brannalarmanlegg på Audemotland i Hå kommune

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 23.966 til brannalarmanlegg på Audemotland i Hå kommune


Stiftinga Jærmuseet som er et regionsmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sør-Vestlandet. Det er et konsolidert museum med hovedkontor på Vitengarden, Nærbø i Hå kommune. Museet driver ulike museumsanlegg i alle de sju kommunene.

Audemotland er nabogarden til Jærmuseet sitt anlegg på Nærbø. Garden ble innløst til kulturminne og friluftsformål i 1991. Det gamle Audelandstunet, med fem bygninger, ble overført til Jærmuseet i 1994. Som navnet betyr, lå garden øde etter svartedauen i 1349 og ble trolig først oppdyrket igjen på slutten av 1500-tallet.

I 1849 fikk Ole Pedersen «kongeskøyte» på garden. Han var smed og den første på Jæren som laget hjul med akslinger av jern. Garden har vært ubebodd i mange år, men uthusene og jordene har vært benyttet til sauehold inntil nylig. Driftsbygningene er fra 1900 og fremover. Bolighuset er et stort jærhus som fikk sin nåværende form før 1850. Tømmeret i boligenden er trolig fra 1600-tallet.

http://www.jaermuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss