Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2688 Stiftelsen Galleri Skredsvig - Tåkeanlegg i Skredsvighagan

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket tåkeanlegg i Skredsvighagan

Chr. Skredsvig (1854-1924) er en av Norges store gullaldermalere, mest kjent for maleriene Seljefløyten og Idyll, og fikk sitt gjennombrudd i Paris i 1880 med maleriet Snekjøring på Seinen. I 1881 fikk han gullmedalje i Paris for det store maleriet Bondegård i Venoix.

Kunstnerhjemmet Hagan i Eggedal var malerens hjem fra 1894 til 1924 og er Norges best bevarte kunstnerhjem fra denne gullalderen. Kunstnerhjemmet har originalt interiør og en samling på 150 kunstverk av Chr. Skredsvigs og andre kunstneres tegninger og malerier. Hagan har vært åpent for publikum siden 1972 og drives i dag av det nylig konsoliderte Buskerud Museum. Eiendommen Hagan med Kunstnerhjem og stabbur samt interiør ble i 2014 solgt ut av familien Skredsvig til Sigdal kommune og lagt inn i den nyopprettede eierstiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal, der også
Th. Kittelsens kunstnerhjem Lauvlia inngår.

Stiftelsen Galleri Skredsvig har siden opprettelsen i 2009 utarbeidet konkrete planer for realisering av Galleri Skredsvig. Dette er en videreføring av et forprosjekt påbegynt i 1998 vedrørende gjenoppbygging av låven i Hagan til et moderne utstillingslokale. Bygget vil bl.a. vise en stor permanent utstilling av Chr. Skredsvigs kunst og i tillegg inneholde flere utstillingsrom for kunst og aktivitet.

Nasjonalmuseet eier også flere av Chr. Skredsvigs store verker, bl. a. maleriene Menneskens Søn og Ungdomsfest i Eggedal, men har liten mulighet for å vise disse for publikum på grunn av størrelsen. Det å kunne formidle flere av Chr. Skredsvigs store hovedverk i de samme omgivelsene som maleriene ble skapt for over 100 år siden, vil gi Hagan en markant kvalitetsheving med økt mulighet for aktivitet, og styrke Hagan som attraksjon.

http://www.bortistu.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss