Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2682 Søgne Sjøspeidergruppe - Førstehjelpskurs for en gruppe Rovere

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 5.800 til førstehjelpskurs for Roverne ved Søgne Sjøspeidergruppe

Sjøspeiderne i Søgne engasjerer 95 unge i alderen 7-20 år, samt 22 ledere.
Formålet er å lære ungdom selvtillit og trygghet igjennom aktiv bruk av sjøen, gi ansvar og tillit, samt forvente samarbeid i små grupper der det er nødvendig for å løse oppgaver. Ungdommene skal lære tradisjonell bruk av båter samt å leve i pakt med naturen.

Gjennom helårlige aktiviteter rettet mot sjøen, på ukedager, ferier og helger, lærer ungdommene sjøvett og har sunne aktiviteter på de tider da det kanskje er lettest å «falle utenfor» for de som ikke passer inn i idrettsmiljøene. Man ønsker å framheve bruk av tradisjonelle båter og derigjennom interesse for vern av slike fartøyer og tradisjoner. Tilknytningen til sjøen og deres Colin Archer skøyte er viktig for å bevare kulturarven. Det er også viktig for rekrutteringen.

Sjøspeideren i Søgne har en gruppe Rovere i alderen 15-20 år som ønskes å videreutvikles til speiderledere. Disse vil da virke som ledere og instruktører for ca. 70 yngre speidere. I den sammenheng skal de bl.a. ha opplæring innen sjøvett, fjellklatring og førstehjelp.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss