Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2674 Birkenes bygdemuseum - Brannhydrant

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 62.000 til oppføring av brannhydrant på Birkenes bygdemuseum

På Tveide i Birkenes kommune ligger Birkenes bygdemuseum. Museet ble opprettet i 1987, og har et friluftsmuseum på gården Grasham, Myhre torvstrøfabrik, samt fløterhytte og bomfestehus på Flaksvatn.Birkenes Bygdemuseum er konsolidert med Aust-Agder museum.

Museumsgården på Grasham er Birkenes bygdemuseums kjerne. Museet disponerer
117 dekar med variert og fint kulturlandskap – flott turterreng med skogsti. Museet er et gårdsbruk med 11 bygninger regulert til museumsformål. De eldste bygningene er fra tidlig 1800-tallet og den nyeste fra 2013. Her er også en veteranbuss fra 1946 og flere restaurerte veterankjøretøyer, både bygdas første brannbil og diverse traktorer og landbruksmaskiner.

Museets satsningsområde er gårdsdrift, håndverk og teknikk med hovedvekt på perioden 1850-1950. Opplevelsene spenner fra en flott radiosamling til en stokkebåt fra 1300-tallet og et 1950-talls kjøkken. I slutten av august arrangeres "Grasham-dagen" med utstillinger, demonstrasjoner av gammelt håndverk og salg av husflid. Museet er åpent hver søndag i sommersesongen med omvisninger og museumskafé.

Museet har et engasjert styre, en fast ansatt, sommerguider og en stor dugnadsgjeng, og er aktivt utad.

I sommer ble det lagt ned ny vannledning som går rett gjennom museumstunet, og det ble snakk om at det kunne vært lurt å montere en brannhydrant på museumstunet og en hydrant litt lenger nede i bygda. En hydrant øker kapasiteten enormt og faren for å gå tom for vann elimineres.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss