Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2662 Hallingdal Museum - Utskifting av tak på Tandbergbygget

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til utskifting av tak på Tandbergbygget ved Hallingdal Museum

Tandbergbygget er det gamle utstillings- og magasinbygget på Hallingdal folkemuseum i Nesbyen. Bygningen stod ferdig i 1914. Det ble bekostet av landbruksdirektør Gudbrand Tandberg og fikk derfor også hans navn. Arkitekt var Ola Stein, som har tegnet flere andre bygg i Hallingdal, og etter hvert kjent som kirkearkitekt i såkalt «nordisk nybarokk», som var en stilart påvirket av stavkirkene. Bygget var i bruk frem til 1990 da nytt administrasjonsbygg og magasin sto ferdig.

Tandbergbygget var det største trebygget i Hallingdal på den tiden, og ett av Norges og Buskeruds første museumsbygg som ble bygget med hensikt å romme utstillinger og magasin. Bygningen er dermed ikke flyttet til museet, men bygd med en faglig hensikt for museumsformål.

Bygningen ble i årene etter innvielsen også brukt som festlokale og lokale for ulike tilstelninger og minnemarkeringer.

Første etasje fungerer i dag som utleielokale for bryllup, møter, sommerkafé og diverse utstillinger og er dermed en av museets viktigste inntektskilder ved siden av billettinntektene. Andre etasje rommer flere utstillinger.

http://www.hallingdal-museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss