Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2653 Saltens Dampskibsselskab AS - Luftsystemer og sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 øremerket sertifisering av flåter for M/S Gamle Salten

Etter at MS Gamle Salten deltok under kyststevnet i Bodø i 2006 var det mange i Bodø som mente at båten burde kjøpes tilbake til byen. En gruppe ble satt ned for å forsøke å få dette til og det ble klart at eierne var interessert i å selge. Sent på høsten i 2008 fikk man satt sammen en eiergruppe bestående av bedrifter og enkeltpersoner som var enige om at det var viktig å få dette kulturminnet tilbake til byen hvor den hører hjemme. I tillegg til eiergrupper har man fått støtte av Sparebanken Nord-Norges Gavefond til ervervelse av båten.

Det er skrevet kontrakt med Opplæringskontoret for Sjømenn i Tromsø som vil benytte båten til fagprøver for matroser, seks ganger i året. I tillegg vil Maritim Skole ved Bodø videregående skole benytte båten i forbindelse med utdannelse for motormenn og matroser. Disse ønsker også å benytte båten til praktisk opplæring av sjøfolk. Siden hjemkomsten er det etablert en venneforening for å organisere dugnadsarbeidet.

MS Gamle Salten er et av Norges fineste veteranskip. Det er en ekte utgave av 50-årenes kystruteskip som i lengre perioder gikk som reservehurtigrute langs kysten av Nord-Norge. Som Salten Dampskipsselskaps flaggskip var det et særdeles vakkert skip, som nå er tilbakeført til fordums glans med status som verneverdig av Riksantikvaren, som betrakter skipet som et nasjonalt klenodium. Det kan nevnes at man er i dialog med Riksantikvaren om å heve statusen til fartøyet fra vernet til fredet.

Utgangspunktet for søknaden er at Gamle Salten etter maskinhavari sist sommer har ligget stille i påvente av reparasjoner og nødvendig utstyr. Dette er svært uheldig både for båtens vedlikehold og gir oss færre muligheter for inntekter og kulturformidling i forbindelse med seiling. Blant annet skal båten brukes til fagprøver for matroser, der noe av eksamen består av seiling.
Gamle Salten har stor kapasitet og kan ta 100 passasjerer. Den er et samlingspunkt i bybildet og representerer en viktig del av norsk kystkultur. Den har seilt både i lokaltrafikk, som kystrute i forlengelse av Nordlandsbanen, med last og passasjerer mellom Norge og Svalbard, og som Hurtigrute.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss