Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2652 Stift. Glasslåven Granavollen - Vanntåkeanlegg

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til vanntåkeanlegg ved Glasslåven på Granavollen

Istandsettelsen/ombyggingen av Glasslåven på Granavollen er et omfattende prosjekt for en ideell stiftelse, og man har valgt å dele arbeidet opp i faser. Byggetrinn 3, innvendig ferdigstillelse, er nå ferdig prosjektert. I tillegg til prisstiging og noen ekstra krav knyttet til måling/dokumentasjon av energiforbruk og inneklima, er hovedårsaken til prisøkningen et krav om vanntåkeanlegg.

Stiftelsen Glasslåven er nå i den situasjon at de, ekskl. dette pålegget, har finansiert prosjektet og kan ferdigstille og ta i bruk lokalene inneværende år. Det er svært uheldig hvis fremdriften må stoppes pga. krav om vanntåkeanlegg. Intensjonsavtaler med leietagere er inngått, residensopphold utlyst og forberedelse til drift er i rute.

Glasslåven Kunstsenter ligger an til å bli et fantastisk sted og kvaliteten på de arbeidene som er utført er ekstraordinært bra. 70 % av lokalene er utleid til profesjonelle kunstnere. Stiftelsen Glasslåven har opprettet driftsselskapet Glasslåven Kunstsenter AS som skal ha ansvar for drift og videre utvikling av stedet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss