Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2621 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - Restaureringsprosjekter

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 1.500.000 til restaureringsprosjekter for fullriggeren Sørlandet i 2015

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet er en stiftelse etablert i 1981, med offentlig status fra 1983. Skipet ble bygget i 1927 og ble drevet som skoleskip frem til 1974. Hun var det første norske skoleskipet som krysset Atlanteren i 1933. Om lag 7.500 elever har tatt sin utdannelse om bord.

Sørlandet er i dag verdens eldste operative fullrigger. Skipstypen ansees som den mest prestisjefylte av alle store seilskipstyper. I dag finnes kun fire originalbygde fullriggere i aktiv tjeneste på verdensbasis. At man har hatt et konservativt bevaringsregime er årsaken til at skipet i dag fremstår som mest opprinnelig.

Stiftelsen har som mål å eie, drive og bevare fullriggeren Sørlandet for kommende generasjoner. Selv om skipet stort sett har vært under kontinuerlig drift siden 1927 er grunnholdningen å ha respekt for havet og de utfordringer som følger derav. Det strebes derfor etter å holde høyest mulig kvalitetsstandard i det daglige arbeidet.

For å være i stand til å møte dagens og kommende krav har Stiftelsen valgt å gjennomføre et rutinemessig høyt vedlikeholdsnivå i tillegg til større periodiske arbeider. Fullriggeren Sørlandet er det eneste norske skoleskipet som er plassert i verneklasse 1. Alle arbeider, utenom løpende vedlikehold, skal utføres i samsvar med retningslinjer utarbeidet av Riksantikvaren.

I 2015 har Stiftelsen lagt vekt på å gjennomføre en omfattende oppussing. Løpende vedlikehold er avgjørende for å ha et sikkert skip og opprettholde vernestandard.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss