Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2611 Domkirkeodden - Gjenoppretting av sikringsanlegg for innbrudd etter tordenværskade i juli 2014

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 238.000 til gjenoppretting av sikringsanlegg for innbrudd etter tordenværskader i 2014

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden er i dag avdeling i Anno museum as, tidligere Hedmark fylkesmuseum. Institusjonen er finansiert gjennom stat, fylke og kommune. Anno museum as har i dag ca. 105 ansatte, hvor ca. 20 av disse er ansatt ved avdeling Domkirkeodden på Hamar. Museet formidler middelalder og folkemuseum og har store arealer med utstillinger. I muséets park er det antikvariske bygninger og tun.

I alt er det sytten bygninger. Seks av de antikvariske bygningene har fredningsstatus. Dette gjelder bygningen Låven som også rommer utstillingene, Drengestua, Bolstadbygningen, Skråstadloftet, Frognerbygningen og Eltonstua.

Søknaden gjelder gjenoppretting av sikringsanlegg etter ødeleggelse ved tordenvær.

http://annomuseum.no/museum/domkirkeodden/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss