Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2598 Langevåg Røde Kors Hjelpekorps - Ny ATV

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til kjøp av ny ATV

Langevåg Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) er en lokal avdeling av Norges Røde Kors Hjelpekorps, en organisasjon som driver humanitært arbeid på frivillig basis. Hjelpekorpset stiller på kort varsel med mannskaper og utstyr til rådighet for de offentlige redningsetatene. Dagens ATV har vært et meget viktig hjelpemiddel i våre aksjoner, og det anses som veldig viktig at denne tjenesten blir opprettholdt med godt og sikkert utstyr.

LRKH er aktive på sanitetsvakter både i egen kommune og de nærliggende nabokommunene. I løpet av et år gjennomføres en rekke øvelser, kurs, helgesamlinger o.l., og man ser nytten av en ATV til disse formålene.
For å opprettholde beredskapen til LRKH er det behov for å bytte ut eksisterende ATV. Det er ønskelig å anskaffe en kostnadseffektiv og driftssikker ATV for å ivareta hjelpekorpsets behov ved søk og redning.
De siste fire-fem årene har det vært stor økning av oppdrag i kategorien «assistanse person». Dette er personer ute i terrenget eller på fjellet som trenger assistanse.

https://www.rodekors.no/langevag

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss