Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2591 Norsk Reserveoffisersforbund, avd. Vestoppland - Istandsetting av hjemmefronthytta Bjønnhaugen

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket bygningsmessige arbeider i forbindelse med restaurering av Bjønnhaugen

Bjønnhaugen er jakthytta som ble hjemmefronthytte og tatt i bruk av hjemmefronten mot slutten av krigen. Hytta var et samlingspunkt for flydropptjenesten i området som skjedde på myra nedenfor hytta. Hytta står i dag akkurat slik den gjorde i 1944 med kulehull i vegger og tak og er i dag helt unik i historieformidlingsøyemed.

Stedet og hytta har regional verneverdi. Den er en viktig kilde til kunnskap om viktige begivenheter, et identitetsskapende element for lokalbefolkningen og har en symbolverdi for en betydningsfull hendelse for en gruppe mennesker.

Etter krigen er dette et sted å gå til for refleksjon, for å kunne oppleve og å ta og føle på ekte krigshistorie. I juni 2014 ble det vurdert hvilke nødvendige tiltak som må til for å bevare stedet og bygningene som det krigsminnesmerket det er. Miljøet består av selve hytta samt en skåle med utedo. Midt i tunet er en stor stein som det er festet en minneplate til. Denne ble avduket under en seremoni 30. august 1981. Det er tufter og murer etter gammel bebyggelse i hyttas nærområde.
Hyttas innredning og interiør er slik det var i 1944.

http://www.nrof.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss