Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2588 Stiftelsen MS Hindholmen - Vedlikeholdsarbeid samt nytt passasjersertifikat

fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 246.926 til ovennevnte prosjekt

MS Hindholmen er en gammel fiskebåt bygget ved Kristiansand mekaniske verksted i 1916 og har vært benyttet til de fleste fiskeriene langs norskekysten og på de store hav ved Island, Færøyane, Shetland, Hebridene og Grønland. Båten gikk ut av drift i 1978 og en venneforening, Hindholmens venner, tok over i 1979.

Stiftelsen MS Hindholmen ble etablert i 1994, og fartøyet står på Riksantikvarens lister. I 2016 fyller MS Hindholmen 100 år. Det er behov for generelle vedlikeholdsarbeider for å få passasjerbåtsertifikatet på plass. Som passasjerbåt er kravene særlig strenge. I jubileumsåret vil man legge stor vekt på formidlingsdelen; å synliggjøre båten og historien på en levende og interessant måte med brosjyrer, plakater, m.m. Båten skal også delta på ulike arrangement rundt om i fylket.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss