Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2586 Sissel Jøraas - Istandsetting av Ronglan Stasjon

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av Ronglan Stasjon

Ronglan stasjon er en stasjon som ligger til Nordlandsbanen i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Stasjonen ble åpnet i 1902 og stasjonsbygningen er tegnet av Paul Due.

Den flotte stasjonsbygningen trenger nå istandsetting, særlig fasaden mot sørvest, men det er råteskader i alle veggene. Taket er i forholdsvis god forfatning, men skifersteiner er ødelagte og noen er løse. Vindskie og taksperre er råteskadet. De fleste vinduene er generelt i god stand, men trenger kitting og maling. Noen vindusglass må byttes ut. Hele stasjonsbygningen trenger maling, og noe blikk på mønekammen mangler.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss