Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2577 Norsk Folkemuseum - Nye fjernmagasin

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 2.000.000 til nye fjernmagasin

Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter fra 1. januar 2015 følgende museer og anlegg: Norsk Folkemuseum, Bogstad gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsen-museet og Norsk Maritimt Museum. Museet er Norges største kulturhistoriske museum med verdifulle samlinger fra reformasjonen og frem til i dag. Med overtakelsen av Norsk Maritimt Museum i januar økte museets ansvarsområde betydelig, noe som medførte en vesentlig utvidelse av museets samlinger.

En stor del av samlingen inngår i både skiftende og mer permanente utstillinger, men hovedtyngden er sikret i magasiner. Magasinene er kjernen i museets langsiktige bevaringsarbeid, og det foretas en løpende vurdering av hvilke gjenstander som skal være utstilt og hvilke som skal være i magasin. Stiftelsen Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med å heve standarden og sikre at samlingen bevares under optimale forhold. Museet har fått tilbud om nye lokaler og vil derfor samlokalisere fjernmagasinene som de ulike avdelingene disponerer. De nye magasinene ligger i tilknytning til Norsk Folkemuseums eksisterende fjernmagasin. Hver av de nye hallene vil bli oppgradert før innflytting og vil omfatte maling av tak, vegger og gulv. Dette er nødvendig for å binde støv og bedre miljøet. Avfuktere må installeres for å holde luftfuktigheten stabil og på riktig nivå.

http://www.norskfolkemuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss