Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2575 Jorunn og Torgeir Moslet - Restaurering av tak på Saxenborg lystgård

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av hovedtaket på Saxenborg lystgård

Torgeir og Jorunn Moslet overtok i 2014 eierskap og forvaltningsansvar for Saxenborg gård. Saxenborg ble bygget som et lystgårdsanlegg i 1811/12 og er et godt lukket firkant-tun med alle bygningene intakte.

Bygningsmassen er svært godt bevart og bærer preg av lite slitasje. Gården er ikke freda, men markert med svært høy antikvarisk verdi. Byantikvaren omtaler anlegget som det best bevarte blant de mindre lystgårdene i Trondheim.
De nye eierne anser seg som forvaltere av et kulturminne som skal overleveres til fremtidens arvtakere i bedre stand enn de selv overtok det.

Den mest kritiske delen i flg. tiltaksplanen er å tekke takene på hovedbygningen. Gammel takstein faller av med is og vind fordi spiker er rustet i stykker. Alle takene bør derfor restaureres i løpet av få år.
Eierne vil begynne med hovedhuset fordi her er det vanninntrenging på innsiden av kledningen som truer med utvikling av ekte hussopp.

http://www.gammeltunethanshus.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss