Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2550 Urskog-Hølandsbanen - Tertitten - Restaurering av to godsvogner

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 140.000 til reparasjon/konstruksjon av vogn nr. 7 og 10 ved Urskog-Hølandsbanen

Venneforeningen Tertitten ved Urskog-Hølandsbanen skal på dugnadsbasis restaurere og rekonstruere to av banens originale godsvogner. Godsvognene ble levert til Urskogbanens anlegg i 1895 og var i daglig drift frem til banens nedleggelse i 1960.

Nå skal vognrammene rekonstrueres, mens vognkassene restaureres. Arbeidet utføres av frivillige medlemmer av Venneforeningen Tertitten. Når arbeidet er fullført vil representanter for flere viktige godsvogntyper på Urskog-Hølands-banens godsvognmateriell kunne fremføres i museumsbanens tog.

Urskogbanen ble vedtatt bygget i 1894. Banen ble bygget som en såkalt tertiærbane; en bane bygget på billigst mulig måte. Sporvidden var bare 75 cm, den smaleste på jernbaner til offentlig befordring i Norge.

Etter Urskog-Hølandsbanens nedleggelse i 1960 ble de fleste av banens godsvogner hugget opp. Museumsbanen klarte å redde syv, blant disse vogn nr. 1, 9 og 13 fra 1895. Frem til 1995 ble det antatt at både vogn nr. 7 og nr. 10, i likhet med øvrige vogner som ikke var overtatt av museumsbanen, ble hugget i 1962. Det kom derfor som en stor overraskelse da man i løpet av sommeren 1995 fikk kunnskap om deres eksistens.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss