Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2549 Sunnmøre Museum - Middelaldermuseet - Ny pumpe

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 60.000 til ny pumpe ved Middelaldermuseet

Stiftinga Sunnmøre Museum har startet et stort 2014-arbeid der prosjektet «Borgund – byen i havlandet» er en del. Det omfatter både ny utstilling, nye arkeologiske undersøkelser, opparbeiding av et fast middelaldermarked, et helårs formidlingsbygg og en fornyelse av formidlingen av historien til Borgund – den største byen mellom Bergen og Nidaros i middelalderen.

Prosjektet det søkes støtte til, er sikringstiltak ved Middelaldermuseet. Museet består av ett bygg reist på slutten av 70-tallet over de originale tuftene av fire hus fra middelalderbyen, en årestue med et lite tilbygg, et to-roms hus og et uthus. Bygningsrestene er datert til 1000-tallet og tidlig 1100-tall. Husa ble gravd ut i 1955 av arkeologer. I arbeidet med å klargjøre hustuftene som en del av Middelaldermuseet, kom det fram at fuktighet var en stor utfordring i forhold til å bevare de originale bygningsrestene. Det ble montert to pumper, en skjult i en brønn inne og en utenfor museumsbygget, for å fjerne fuktighet fra området.

Etter 30 års bruk har pumpen ute sviktet, og grunnen inne er mer fuktig. Dette vil på sikt føre til oppblomstring av alger og sopp i treverket.

Sunnmøre Museum er sammen med Aalesunds Museum, Godøy Kystmuseum, Møbelmuseet, Sykkylven Naturmuseum, Ytste Skotet, Landbruksmuseet for Møre og Romsdal, Herøy Kystmuseum, Ørsta Bygdetun - Brudavolltunet, Sivert Aarflot-museet, Volda Bygdetun og Garverimuseet og Dalsfjord Fyrmuseum en del av Stiftinga Sunnmøre Museum.

http://sunnmoremuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss