Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2540 Handverksskolen as - Miljøtiltak på smedlinja

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til miljøtiltak i smia i fbm. utdanning i det verneverdige smedfaget

Handverksskolen ble etablert i 2004 for å sikre utdanningen i det verneverdige faget treskjæring, som fylkeskommunen hadde lagt ned i 2003. Skolen er eid av 2 ideelle organisasjoner som har som formål å sikre kulturarven: Stiftelsen Norsk Kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Skolens formål er å gi utdanning i verneverdige handverksfag til ungdom og voksne fra hele landet. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet etter Privatskoleloven, og tar også inn voksne elever for å sikre rekrutteringen til de små handverksfagene. Etter fullført skoleår kan elevene søke lærlingplass i møbelsnekker-, treskjærer- eller smedfaget, bruke utdanningen i kombinasjon med andre handverksfag eller i en høgskoleutdanning som f.eks. formingslærer, arkeolog, konservator. Skolen bygger på tradisjonen fra Hjerleid handverksskole på Dovre fra 1886.

Smedlinjen har i år 12 elever og smia ble etablert i et tidligere maskinrom i 2012 da smedlinja ble startet opp. Etter 2,5 års drift erfares at smia ikke fungerer godt nok; bl.a. er det ikke mulig å få ut røyken godt nok. Skolen er bekymret for at luften ikke er bra for elever og lærere, og har derfor kjøpt inn gassmasker til vern mot støv og gasser. Dette er imidlertid ingen varig løsning da det er umulig å arbeide en hel dag med maske på, og kommunikasjonen mellom lærer og elever blir vanskelig.

Det er ønskelig å få bedre avsug fra essen. To nye esseplasser som er etablert ved yttervegg, fungerer godt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss