Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2539 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Nyfossum - Automatisk slukkeanlegg

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til automatisk slukkeanlegg ved Nyfossum

Stiftelsen Modums Blaafarveværk ble stiftet i 1971 og bygger i dag sin virksomhet på å forvalte og videreformidle industrihistorie som knytter seg til utvinning av kobolt i det som var datidens største industrivirksomhet (1773-1893).

Industrimuseet består av 63 bygningsobjekter, gruver, interne veier, bro. Blaafarveværkets avdeling Nyfossum med bygningsmasse og tilhørende jordvei ble kjøpt av stiftelsen i 1979 på grunn av sin høye relevans og tilhørighet til museets øvrige eiendommer. Museumsbygningene på Nyfossum er i utgangspunktet delt i tre enheter med hovedbygning, låve og stabbur. Den gamle hovedveien til Drammen gikk forbi eiendommen som er en markant bygning i kulturlandskapet. Bygningen er velproporsjonert og bygget i tidsriktig empirestil av Blaafarveværkets daværende direktør Friedrich Roscher i 1825. Eiendommen har stor kulturhistorisk verdi og mange gir uttrykk for at de finner en egen ro og spesiell atmosfære i bygningen og uterommet.

Nyfossum viser i dag et herskapshus med innbo fra 1840-tallet. I tillegg er det et Ida Lorentzen-museum med kunstnerens pasteller, alle med motiv fra huset. Bygningen er uerstattelig og er en betydelig del av museets historie og virksomhet.

Potensielle utløsere av brann kan f.eks. være lynnedslag eller feil på elektrisk anlegg.

Et automatisk slokkeanlegg vil redde store verdier og sikre bygningen gjennom hele året.

http://www.blaa.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss