Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2297 Terje Midtun - Forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til forsterkning av innvendig skrog på M/K Sjøgutt

Terje Midtun er pensjonist og er medlem av Forbundet Kysten og levende opptatt av kystkulturformidling og fartøyvern. Han har vært eier av MK Sjøgutt siden 2004. I denne 10 årsperioden har han lagt ned tusenvis av arbeidstimer i forbindelse med istandsettingen, og han har brukt1,2 mill. av egne midler.

Sjøgutt, eks. Terje, er på 39 fot, bygget i 1921 og senere ombygd i 1954 til nåværende utseende. Den har vært brukt til kystfiske, slik som sildefiske, brislingfiske og rekefiske frem til 1993, og har vært i fiskeregisteret i tilsammen i nesten 70 år.

Fartøyet kom på Riksantikvarens liste i 2008, og det er utarbeidet en tilnærmet komplett historikk med fiskerinummer, eiere og bruk.

I dag fremstår fartøyet som svært autentisk med fortsatt en semidieselmotor som fremdriftsmaskineri. Det er svært få fartøyer igjen av denne typen som er tatt vare på, og det vekker stor oppmerksomhet hvor enn det legges til kai for formidling. Fartøyet er i privat eie og mottar ikke momsrefusjon. Sjøgutt er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern.

Under arbeidet med å fornye hoveddekk og dekksbjelker ble det oppdaget svekkelse i skroget i begge sider ved motor samt i hekken. Fartøyet har lekkasjer i nater og skjøter i samme område. Det må her legges inn forsterkninger (godkjent av Riksantikvaren), et arbeid som må utføres før dekket ferdigstilles. Riksantikvaren har gitt tilskudd på 500.000 til dekksarbeidet, men kan ikke gi midler til forsterkning av skroget i 2014.

Fartøyet står nå på slipp hos Hardanger Fartøyvernsenter som utfører dekksarbeidet og som har gitt prisoverslag på det aktuelle arbeidet med skrogforsterkning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss