Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2214 Stiftelsen Egil Raftos Hus - Brannsikringstiltak i Olaf Ryes vei 21

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 378.750 øremerket brannsikringstiltak i Olaf Ryes vei 21.

Stiftelsen Egil Raftos Hus eier og forvalter eiendommene Menneskerettenes plass 1 og Olaf Ryes vei 21 i Bergen. Formålet er å leie ut lokalene til Raftostiftelsen og andre organisasjoner som driver med arbeid til støtte for menneskerettighetene.

Stiftelsen ble etablert i 1997 og kjøpte samme år Olav Ryes vei 19, og Fritt Ord bevilget en mill. kr. til menneskerettighetshuset som en viktig tillitserklæring. Aung San Suu Kyi, Raftopris- og Nobelprisvinner er husets og stiftelsen høye beskytter. I oktober 1999 ble Raftohuset innviet og fikk ny adresse i gave fra kommunen: Menneskerettighetens plass 1. Plassen har også status som United Nations Human Rights Plaza og det flagges med FN-flagg på alle FNs flaggdager.

Raftohuset er i dag et kraftsenter for menneskerettigheter og et arbeidsfellesskap for frivillige organisasjoner i Bergen med Raftostiftelsen og Amnesty International i spissen.

I 2009 ble Olaf Ryes vei 21 kjøpt for å sikre ekspansjonsmuligheter for Raftostiftelsen. Dette er en ærverdig enebolig fra 1881 med egen hage, vegg-i-vegg med den vernede jugend bygningen Menneskerettighetenes plass 1, og utgjør et helhetlig og historisk miljø på Nygårdshøyden.

Nå har styret i stiftelsen vedtatt å renovere Olaf Ryes vei 21 med bl.a. å utbedre brannsikkerheten og setningsskader. Huset planlegges å være ferdig renovert i løpet av sommeren 2014.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss