Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2134 Anno 09 as - Sprinkler arbeider i Røhnegården på Hamar

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkler arbeider i Røhnegården på Hamar

Røhnegården utgjør et bakgårdsmiljø fra 1850 bestående av gårdsplass, og bakgårds-bygninger i utmurt bindingsverk og reisverk med utvendig panel. Røhnegården er en av Hamars eldste og best bevarte bakgårdsbygninger, som bl.a. inneholdt Røhnesalen, en sal der det ble holdt teaterforestillinger, konserter, folkemøter, kinovisninger m.m. 50-årsjubileet for 1814 ble feiret der i 1864, med flere hundre mennesker til stede. Røhnesalen var i bruk som kulturarena fram til ca. 1910 da den ble bygget om til systue. Bygningsmassen ble fraflyttet rundt 1975 og kun sporadisk benyttet, og svært forfallen da Anno 09 AS i 2011 overtok.

Arbeidet med restaurering har vært svært godt mottatt av befolkningen i Hamar, kommunen selv, Fylkeskommunen og Norsk Kulturminnefond, og har fått betydelig støtte fra disse i perioden 2011 - 2013. Det blir bl.a. uttalt at gården er en av få (og den eneste i Hamar) autentiske bakgårdsbygningsmiljøer som er igjen på Østlandet. Anleggets 160 år gamle historie viser en viktig del av Hamars historie som handelsby, og er slik sett viktig å ta vare på. Tiltaket bidrar til å ta vare på et viktig kulturminne i et viktig kulturmiljø.

Antikvariske håndverkere er blitt brukt fra starten, og istandsettingsarbeidet fungerer også som et formidlingsprosjekt med tilgang og delaktighet fra publikum med dugnad, åpen bakgård, formidling av tradisjonell håndverkkompetanse og materialbruk og omvisninger underveis. Restaurering og rehabilitering startet våren 2011 og ferdigstilles til grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Så langt er det bevilget ca.3 millioner fra forskjellige instanser til restaureringsarbeidet. Virkeliggjøring av Kulturscene Røhnegården vil være et nytt viktig skritt på veien til å gjøre huset tilgjengelig for nærmiljøet og gjennom aktiv bruk vil vi også formidle noe av Hamars bys historie.

Målet er å skape «Kulturscene Røhnegården» - der unge lokale aktører kan presentere seg for et velvillig publikum. I dag er aktivitetene knyttet opp til lokalitetene i kulturkafeen Tante Gerda. Målsettingen er at «den kulturelle dørstokken», en betegnelse skapt av den frivillige foreningen Tante Gerdas Scene, skal være så lav at alle får vist frem sine talenter. Denne foreningen ble etablert våren 2011 og driver alle kulturarrangement på kafeen Tante Gerda, så som konserter, teater – og fortellerforestillinger, foredrag, poesi, m.m. Scenen er åpen for både profesjonelle og amatører, og de besøkende i kafeen utgjør et lydhørt og vennlig publikum. Foreningen står bak ca. 100 arrangement årlig med mer en 3500 besøkende og har pr. i dag 104 medlemmer. Alt arbeid gjennomføres på dugnad og ledes av et eget styre. Man opplever ofte at det blir trangt om plassen inne i den lille kafeen, om sommeren i finvær er det utmerket å spille på utescenen i bakgården, men det arbeides med å realisere Kulturscene Røhnegården for å få større spillerom og bedre forhold både for utøvere og publikum.

Kulturscene Røhnegården vil disponere 2 etasje av Røhnegården. Her er det en sal på ca. 70 m2 en på 40 m2 samt muligheter for toaletter, heis, backstagerom og lager. Den viktigste aktøren vil være Tante Gerdas Scene. Potensialet for å utvide aktiviteten er stor, rommene er tilgjengelige hele døgnet, uavhengig av driften av kafeen Tante Gerda.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss