Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2122 Stiftelsen Guts - Kjøp av traktor

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av brukt traktor med løfteutstyr for arbeidstreningsprosjektet på Finnerud Gård

Stiftelsen Guts har siden 2005 driftet et døgnbemannet omsorgstilbud for rusavhengige i Drammen og har 11 plasser til gutter og fire par/jenteplasser. Ny avdeling ble ferdig sommeren 2010 da den gamle kontoravdelingen ble pusset opp til beboerrom.

Guts Berggården i Mjøndalen som ble åpnet i 2011 i samarbeid med Nedre Eiker kommune, er et lavterskeltilbud med ni leiligheter.

Guts Finnerud på Modum åpnet i 2011 der det er inngått en leieavtale med Stift. Finnerud Gård. Her er det plass til 34 brukere, og opplever stor pågang til disse plassene.

Guts tror at for å finne veien ut av rusavhengighet er det viktig med et trygt og motiverende miljø. Ved å skape omgivelser som stimulerer personlige ressurser og interesser blir det enklere å begynne på nytt og komme videre i livet.

Hovedmålet er å hjelpe mennesker til en ny hverdag hvor rusen ikke er tilstede. På Guts skal beboerne bli sett, kjenne omsorgen, bli utfordret til å ta tak i livet sitt.

Arbeid med Guts er et tilbud om arbeidstrening. Prosjektet ligger på Finnerud Gård, men er ikke økonomisk bundet til Stiftelsen Finnerud Gård, og drives av Stiftelsen Guts. Brukerne får her opplæring i skog og gårdsdrift, med vedproduksjon som en av de viktigste oppgavene. På Finnerud er det tidligere blitt drevet før, så noe utstyr kan Stiftelsen Gut låne her.
Det har imidlertid vært vanskelig å hente ut ved fra egen skog, da traktoren på gården er blitt meget upålitelig, og en ny bør anskaffes for å få en stabil vedproduksjon av egen skog.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss