Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2115 Bærum landbruksforening, avd. Historisk landbrukssamling - Tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 20.000 for tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger på Vøyen gård i Bærum

Bærum kommune har gitt Bærum landbruksforening et tilbud om å bruke låven på Wøyen gård i Bærum til oppbevaring og tilrettelegging for landbrukshistoriske samlinger, som innbefatter gamle gjenstander/redskaper/maskiner.

Landbruksetaten i Asker og Bærum tok høsten 1991 initiativ til sikring av landbruks-historiske gjenstander i Bærum som sto i fare for å forsvinne fra gårdene på grunn av nedbygging og plassmangel. Dalbo gård var en aktuell plass, men da gården brant ned i 1996 ble hele prosjektet lagt dødt.

Landbruksforeningen mener at det er viktig å handle nå, før det er for sent. Mye er allerede forsvunnet, og foreningen er bekymret for at viktige kulturhistoriske spor forsvinner og blir tapt for etterslekten.

Bærum er et av de områdene med eldst landbruksaktivitet i Norge, og her er en viktig historisk kulturfaktor som kan fortelle om bygdenes utvikling.

Foreningen er kommet godt i gang med prosjektet, og betydelige mengder gjenstander/ redskaper er merket, fotografert og katalogisert og brakt til Wøyen gård gjennom dugnad. Arbeidet med å sette i stand lagringsplass, og de nødvendige sikringstiltak er for det meste gjort.

Neste fase i arbeidet er å foreta en svært omfattende jobb med oppussing og reparasjoner av det innsamlede materialet. Det vil også bli tilrettelagt for aktiviteter for barn i forbindelse med prosjektet, og plass til et rom for lek i høyet er allerede avsatt. Målet på sikt er å sette de oppussede gjenstander, maskiner og redskaper rundt omkring i den store låven til visning for allmenheten, som et slags museum. I denne forbindelse er man i gang med å sikre at bygget blir brannteknisk godkjent.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss